Confirmation

    I (Аз), confirm that I have read (потвържадавам, че прочетох): Order 250A/24.03.2023 / Заповед 250А/24.03.2023.

    My answer (Моя отговор)